Výstavba a rekonstrukce tenisových kurtů a sportovišť

sportovní a dětská hřiště | tělocvičny | sokolovny | atletické dráhy | posilovny | fitness centra

SofTILE - zámkový kazetový povrch vhodný pro dětská hřiště

SofTILE KrosLOCKSofTILE KrosLOCK - zámkový kazetový povrch vhodný pro dětská a školní hřiště

SofSURFACES - nejlepší v oboru zámkových bezpečných povrchů

SofSURFACES - nejlepší v oboru zámkových bezpečných povrchůS více jak milionem čtverečních metrů (12 mil. ft2) pokrytých ploch na více jak 7.000 dětských hřištích v celé Severní Americe je společnost SofSURFACES již dlouho uznávanou jedničkou ve vývoji a výrobě unikátního zámkového bezpečného povrchu sportovišť.

SofTILE KrosLOCK - zámkový kazetový povrch vhodný pro dětská hřištěV našem úsilí o vytvoření nejdokonalejšího systému spojování jednotlivých kazet zámkových povrchů jsme se zaměřili na čtyři klíčové parametry, které definují kvalitu systému. Tyto ukazatele jsou: ochrana osob proti a při pádu, trvanlivost, dlouhodobá funkčnost a užitná hodnota, a v neposlední řadě je nutné mít systém, který může být efektivně a snadno chráněn proti poškození vandalismem. Při splnění všech těchto faktorů vám nyní nabízíme kazety SofTILE KrosLOCK. Povrch pro dětská a školní hřiště SofTILE KrosLOCK je výsledkem 18-ti letého formulování a navrhování systému. Toto úsilí vyvrcholilo vznikem výrobku, který převyšuje očekávání zákazníků ve všech čtyřech zmíněných kategoriích.

SofTILE KrosLOCK - zámkový kazetový povrch vhodný pro dětská hřiště

SofTILE PLUS

SofTILE PLUSSofTILE PLUS má povrchovou nášlapnou vrstvu z protahované gumové drtě, která jí dává zvýšenou odolnost proti oděru. Různé barvy jsou vytvořeny použitím speciálních pigmentů.

SofTILE PLUS je ideální řešení pro náročná městská a veřejná prostranství, kde bezpečnost, trvanlivost a odolnost proti vandalismu jsou hlavní priority.

 

SofTILE PREMIUM

SofTILE PREMIUMSofTILE PREMIUM má nášlapnou vrstvu vyrobenou z originální syntetické EPDM gumy, což zajišťuje výbornou barevnou stálost povrchu.

Vzory, kombinace a barva jsou hlavní estetickou předností série SofTILE PREMIUM, což jí dává přednost při aplikacích, kde architektonický a atraktivní vzhled je prioritním kritériem.


SofTILE PLUSBarvy:
terra-cotta (cihlová červeň), travní zeleň, černá.
 
SofTILE PREMIUMBarvy: černá, terra-cotta (cihlová červeň), zelená, modrá, hnědá, béžová a šedá. Tyto barvy se často míchají a tím vytvářejí zajímavé různobarevné kombinace.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnější rohové lemování Vnitřní rohové lemování Šikmé (klínové) lemování - nájezd Šikmý přechod ADA Obrubové lemování SofCURB
Vnější rohové
lemování
Vnitřní rohové
lemování
Šikmé (klínové) lemování - nájezd Šikmý přechod
ADA
Obrubové lemování
SofCURB

Co zámek SofTILE spojí, zůstane spojené...

Test trvalého namáhání v tahu
Test trvalého namáhání v tahu
Test trvalého namáhání v tahu

SofSURFACES nejen splňuje, ale i překračuje všechny požadavky norem ASTM a CPSC; stále ovšem hledá způsoby, jak dostat své výrobky na nejvyšší úroveň jejich výkonových možností a splnění požadavků zákazníků. To prokazuje i náš současný unikátní zámkový systém SofTILE KrosLOCK.

SofTILE KrosLOCK vydržel trvalou tahovou zátěž téměř 2000 lbs (cca 1000 kp) než se u jednoho z 12 zámkových spojů začaly objevovat známky uvolnění. Použití tohoto systému spojů (U-zámku) kazet na dětském či školním hřišti, zaručuje takovou pevnost jednotlivých spojů mezi kazetami, že se nerozpojí ani v těch nejextrémnějších případech provozního namáhání.

Pokud jsou kazety položeny přesně podle návodu výrobce, KrosLOCK umožní vytvoření celistvého, monolitického povrchu, který je odolný proti vandalům, nebude se vlnit, nebo rozevírat ve spojích mezi kazetami.

Navíc, SofTILE KrosLOCK snižuje náklady na pracnost a spotřebu lepidla a dodává schopnost vytvořit celistvý povrch i na zhutněném štěrkopískovém loži, což odstraní nutnost nákladně budovat betonový nebo asfaltový podklad.

SofTILE - zámkový kazetový povrch vhodný pro dětská hřiště"Protože naše škola je v oblasti, kde vandalismus je běžnou záležitostí, byla moje neochota investovat do bezpečných gumových kazetových povrchů celkem pochopitelná. Nakonec jsme se přece jen rozhodli pro tuto investici do pevně uzamčeného kompaktního povrchu i přes velký výskyt vandalismu v naší čtvrti. To bylo před třemi roky a musím s radostí konstatovat, že všechny části jsou i dnes na svém místě tak, jako by se právě namontovaly."

Sherry Clouthier - Formosa Public School

Špičková ochrana při pádu / dlouhodobá životnost

Tvarově přesně zkonstruované duté nosné sloupky kazety SofTILE byly speciálně vyvinuty, aby svými pohyby v různých směrech dutin, maximálně absorbovaly mechanickou energii při pádu.

SofTILE - zámkový kazetový povrch vhodný pro dětská hřištěZabudováním poměrně tenkých dutých sloupků do spodní tlumící vrstvy konstrukce SofTILE je kompenzována vyšší tvrdost horní nášlapné odolné vrstvy (která prodlužuje životnost), takže tlumící účinek zůstává dokonalý. Tento výrazný technologický vývojový posun v konstrukci a vlastnostech výrobku umožnil, aby byl u SofSURFACES zaveden interní standard, který specifikuje výrobu tak, že SofTILE systém překračuje požadavky normy ASTM F 1292-04 na ochranu při pádu minimálně o 25% při testu v laboratorních podmínkách.

10 let zárukaIPEMA certifikátTyto přísné výrobní normativy umožnily, že SofSURFACES mohl jako první a jediný výrobce vydat desetiletou záruku, včetně garantování hodnoty výšky bezpečného pádu, aniž by se snížily nároky na trvanlivost a vysokou odolnost povrchové nášlapné vrstvy.

SofTILE KrosLOCKDutinový sloupkový rastr tlumící vrstvy systému SofTILE je opravdovou konstrukční raritou, která poskytuje zákazníkovi to nejlepší na světě v oblasti útlumu energie pádu a zároveň nepřekonanou odolnost a trvanlivost povrchu. Tato kombinace dvou zdánlivě protikladných parametrů zajišťuje tímto dlouhodobou životnost povrchu dětského či školního hřiště i ve velmi nepříznivém prostředí.

Ne každý gumový povrch je zhotoven stejně

Typické projevy opotřebení nášlapné
vrstvy po pěti letech velkého provozního zatížení dětského hřiště
SofTILE Litý povrch
SofTILE Litý povrch

Po celé Severní Americe byla prováděna měření za účelem srovnávacího vyhodnocení opotřebení litých polyuretanových povrchů a produktů SofTILE ve srovnatelném stupni provozního zatížení.

V každém sledovaném případě se vysoká hustota materiálu vrchní vrstvy SofTILE projevila ve výjimečné trvanlivosti a odolnosti proti oděru. Hustota vrchní vrstvy je v přímé úměrnosti s životností povrchu a tak hustota, kterou dokáže patentovaná technologie třístupňového lisování, nemůže být dosažena při obyčejném ručním stlačení při pokládání (lití) povrchu na místě. Při hustotě přes 60 lb/ ft3 (cca 960kg/m3) předčí kazeta SofTILE všechny konkurenční výrobky svého druhu jak v oděruvzdornosti, v době životnosti a také v dalších technických parametrech.

dětská hřištěS takovou úrovní odolnosti a trvanlivosti a dalšími možnostmi není žádným překvapením, že moderní progresivní architekti nyní navrhují častější použití zámkových kazet SofTILE na dětská hřiště než lité povrchy.

SofTILE - zámkový kazetový povrch vhodný pro dětská hřiště"Po položení litého polyuretanového povrchu na naše jedno hřiště nás navštívil Váš obchodní zástupce a doporučoval vyzkoušet SofTILE pro naše druhé dětské hřiště. Dlouho jsme váhali, ale pak jsme přece jen na druhé hřiště položili tento bezpečný systém a nyní se nám stále ještě jeví o hodně hezčí a trvanlivější než ten první. Proto jsme se rozhodli položit zámkový systém SofTILE i na první hřiště namísto původního litého povrchu."

Sandra Johnston - Kitty Corner Child Care

Porovnání nákladů a hodnoty

dětská hřištěI když je pořizovací cena sypaných povrchů (např. písek, dřevěná drť) nižší než povrchů pevných (jako např. SofTILE), je třeba také vzít do úvahy životnost a dlouhodobé provozní náklady takovýchto sypkých povrchů.

Do porovnání je třeba také zahrnout doplňování sypaného povrchu, údržbu, kontroly a také to, že tyto sypké povrchy nesplňují všechny normy (např. ASTM F1292-04). Graf zahrnuje do porovnání více než 20 faktorů spojených s pořízením, vlastnictvím a provozováním povrchů SofTILE a EWF (dřevovláknité povrchy) za období 1-10 let provozu. Tyto informace a čísla byly získány z nejnovějších marketingových průzkumů na velkém územním rozsahu Severní Ameriky.

  Podle tohoto grafu se jeví SofTILE již po 4 letech provozu jako nejvýhodnější řešení.

Kumulativní celkové pořizovací a provozní náklady
Který z povrchů vám poskytne lepší užitek?
EWF SofTILE
EWF SofTILE

Porovnejte také tohle … po instalování SofTILE

  • nemusíte navážet a doplňovat žádné hmoty
  • povrch se snadno udržuje čistý, údržba je minimální
  • kontroly a revize jsou snadné a rychlé
  • A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – Váš povrch dětského hřiště stále vyhovuje požadavkům norem – garantováno!

"Toto je náš krátký poznatek, jak jsme spokojeni s gumovým bezpečným povrchem SofTILE na našem venkovním dětském hřišti. Instalovali jsme tento materiál v obou našich centrech a byli jsme skutečně ohromeni, jak moc se změnil zájem dětí o venkovní hry. Děti se podstatně více koulely a válely po povrchu než dříve. Kazety vytváří pro děti excelentní umělecké prostředí – dobře se na něj kreslí křídou. Po zkušenostech, které máme s pískovými hřišti nebo se zásypem kůrovým mulčem, si myslím, že pouze tento povrch je skutečně správná cesta vpřed. Výborný výrobek!"

S. Timble - Douglas College Early Childhood Education Center

Technické specifikace

Limity výšky bezpečného pádu (HIC) a fyzikální rozměry

Tloušťka
(inch – cm)
Hmotnost kazety (lbs - kg)
(ne méně než)
Výška bezpečného pádu (ft – m)
(garantované provedení)
PLUS PREMIUM (EPDM) PLUS PREMIUM (EPDM)
1.75“ – 4,45 22.25 – 10,10 22.25 – 10,10 3.0 – 0,92 3.0 – 0,92
2.00“ – 5,10 24.75 – 11,20 24.25 – 11,00 4.0 – 1,22 4.0 – 1,22
2.25“ – 5,70 23.75 – 10,75 24.25 – 11,00 5.0 – 1,52 5.0 – 1,52
2.50“ – 6,35 24.75 – 11,20 25.25 – 11,45 6.0 – 1,83 6.0 – 1,83
2.75“ – 7,00 26.25 – 11,90 26.75 – 12,15 7.0 – 2,13 7.0 – 2,13
3.75“ – 9,50 31.75 – 14,40 32.25 – 14,60 8.0 – 2,44 8.0 – 2,44
4.00“ – 10,15 37.25 – 16,90 37.75 – 17,10 10.0 – 3,05 10.0 – 3,05

Fyzikální vlastnosti

Druh zkoušky Norma ASTM Výsledek Zkušebna Datum zkoušky
Tlumení nárazu F1292-04 <150 GMAX <750 HIC DTL 0206
Zmrazování / zahřívání C67 žádné zhoršení SGS 1298
Horkovzdušná expozice D573 žádné zhoršení SGS 1298
Odolnost proti oděru C505 abrasivní index 140 DTL 0306
Tvrdost D3676-01 56 DTL 0306
Koeficient kluzu E303 sucho 102 mokro 62 SGS 0998
Koeficient kluzu D2047 sucho 0,81 mokro 0,82 SGS 0299
Protažení při stlačení D1667 29,5 psi při 25% stlačení NWL 0195
Trvalé stlačení D395 4.37% NWL 0195
Pevnost v tahu D412 107 SGS 0299
Protažení při roztržení D412 165% SGS 0299
Povrchová pevnost D624 33.1 Lbs/Inch SGS 0299
Trvanlivost D3676 >66 Lbs/CuFt DTL 0306
Hořlavost – hořící cigareta D2859 vyhovuje NWL 0195
Hořlavost – střešní plášť E108 třída A (PREMIUM) FMR 0299

Kazety SofTILE jsou vyráběny ve formátu 24“x24“ (61x61 cm) s tolerancí + -1/8“ (0,3 cm) v závislosti na teplotě (roztahování a smršťování gumy)

Informace o balení

Tloušťka
(inch - cm)
Počet kazet
na paletě
Hmotnost palety
(lbs – kg)
Výška palety
(inch – cm)
Další info
1.75“ – 4,45 150 3198.0 – 1450,6 50.0“ – 127,0 Velikost palety 51x72“ (130x183cm)
2.00“ – 5,10 90 2166.0 – 982,5 36.0“ – 91,5  
2.25“ – 5,70 120 2767.0 – 1255,1 51.0“ – 129,5 Počet palet v kamionu 22
2.50“ – 6,35 108 2605.0 – 1181,6 52.0“ – 132,0  
2.75“ – 7,00 96 2398.0 – 1087,7 50.0“ – 127,0  
3.75“ – 9,50 72 2164.0 – 981,6 51.0“ – 129,5  
4.00“ – 10,15 66 2083.0 – 944,8 50.0“ – 127,0  

Informace o poskytování limitované záruky 10 let na materiál, zpracování a garantovanou funkčnost dle ASTM F1292-04

Počet let od instalace do reklamace Procento náhrady z pořizovací ceny při uznání reklamace
0-6 100%
Více než 6 – méně než 7 60%
Více než 7 – méně než 8 40%
Více než 8 – méně než 9 30%
Více než 9 – méně než 10 20%

Naše firma je autorizována pro realizaci sportovišť s těmito sportovními povrchy pro ČR.


Sportovní povrchy

Bergo

Umělé kazetové sportovní povrchy

Sport Court

Univerzální modulové sportovní povrchy

XL Turf

Bezzásypové umělé trávníky 5. generace

Playrite

Speciální textilní sportovní povrchy

Polat

Stěrkové akrylátové sportovní povrchy na hard kurty

DuraFLEX

Prvotřídní podlahová krytina pro fitness centra a posilovny

SofTILE

Zámkový kazetový povrch vhodný pro dětská hřiště

OSST Surfaces

Prefabrikované gumové sportovní povrchy

Portafloor

Překrývací povrchy pro krátkodobé či mobilní sportovní i kulturní akce

Antuka

Antukový povrch pro tenisové kurty

Beach volejbal a beach fotbal

Beachvolejbalová a beachfotbalová hřiště z křemičitého písku

Umělá tráva

Umělé trávníky se zásypem křemičitým pískem